Pumpestationen i Kramnitse


Pumpestationen i Kramnitse


Pumpestationen i Kramnitse


Sluserne ved Kramnitse pumpestation


Pumpestationen ved Kramnitse


Dieselmotorerne i Kramnitse pumpestation

Intro

Ved Kramnitse ligger pumpestationen, en af Nordeuropas største, der pumper vandet fra Rødby Fjordens mange kanaler.

Den nye pumpestation i Kramnitse blev sat i drift den 16. december 1966. Den fremtræder i dag som en moderne pumpestation med 4 El-drevne pumper, der hver kan yde 5 tons vand i sekundet. Den kan således pumpe 1,7 mio. tons vand ud af Rødbyfjorden i døgnet, hvorved den er Nordeuropas største pumpestation. El-motorerne er dansk fabrikat, pumperne er Ruhr-pumper med klapløftere, og løftehøjden er 4 meter.

Med et afvandingsareal på 20.000 ha. er det landets største afvandingsprojekt. Vandløbene er tilsluttet Rødbyfjordens 64 km lange hovedkanaler og 21 mindre kanaler plus nogle km rørledninger og afvandingssystemet er så dybtgående, at drænledningerne kan komme ned på 1 meters dybde.

Etableringen af kanalerne medførte flytning af 1/2 mio. kubikmeter jord. 18 vejbroer blev fornyet, 12 andre broer blev ombygget og forstærket, gennemløb under markveje blev etableret. Kanalarbejderne blev afsluttet den 1. oktober 1969, og den 19. maj 1972 kunne afvandingskommissionen afsige kendelse om hele projektets gennemførelse.
De udpumpede vandmængder varierer meget afhængig af nedbørens mængde og årstiden, men på årsbasis har man været oppe på 78 mio. tons vand med et El-forbrug på 1,3 mio. kWh.