Pudder- og stivelsesfabrikken


Bygningen Møllegade 5, der oprindeligt husede Pudder og Stivelsesfabrikken og hørte under Vejle Mølle. Senere var der først skole og siden systue i huset, der blev revet ned i 1936, samme år som fotoet er taget.

Intro

Pudder- og stivelsesfabrikken i Møllegade 3-5 var Vejles første fabrik, etableret 1778. Fabrikken lukkede o. 1810

I 1778 etableredes Vejles første fabrik, en pudder- og stivelsesfabrik. Ophavsmand til planerne var formodentlig Hans Christian Berg, der tre år tidligere havde overtaget Vejle Mølle. Den velhavende kammerråd Søren Fogh gik med i projektet. Efter de opnåede kongeligt privilegium gik de i gang med produktion til hele Jylland. Afsætningen skulle fortrinsvis foregå til det velhavende borgerskab, hvis parykker jævnligt skulle pudres. Med fabrikken ville man kunne begrænse indførslen af pudder fra udlandet.

Fabrikken blev indrettet i en nyopført to-etages bygning i Møllegade 3 - 5, lige nord for møllen. Pudderet blev fremstillet af hvede, men der er kun sparsomme oplysninger om fabrikkens drift. I 1779 beskæftigedes en mester og tre svende. Fabrikkens indtjening var god og der var ingen problemer med afsætningen. Det blev der til gengæld kort efter århundredeskiftet og i 1806 og 1807 var fabrikken lukket i perioder. I 1809 gjorde købmand J. Schmidt, sagfører Seest og flere andre interessenter et sidste forsøg på at holde liv i den skrantende virksomhed, men det lykkedes ikke og i 1814 omtales fabrikken som for længst nedlagt.