Provstgaards Hus

Intro

Provstgaards Hus af Bendt Pedersen, Stauning Arkiv

Ternhol (ternernes holm) ligger i Fuglsandområdet og er en del af det område, der også kaldes Fjordengene eller Opgrøden. Området gav høst af enghø og tagrør,, som var en væsentlig indtægtskilde for Stauningboerne. Efter 1. august, når alt høet var bjerget, blev ungkreaturerne sat på græs i området. En hyrde var ansat til at passe de ca. 400 kreaturer, han var der hele efterårssæsonen, og boede i et skur, et hyrdehus, der var opført til formålet. Provstgaards Hus blev bygget i 1914 af brødrene Niels Provstgaard Jensen og Søren Kristian Jensen. Da huset blev opført var Ternholm en holm midt i Skjern Ås delta, tæt ved den gamle vejføring gennem deltaet, den nuværende vejføring er fra 1940 erne. De to brødre, Søren Kr. og Niels levede af jagt og fiskeri. De fangede bl.a. mange oddere, noget der kunne give et betydelig bidraf til deres indtægt. Brødrene var på mange måder foregangsmænd indenfor jagt og fiskeri, fra saksene de benyttede, når de skulle fange oddere, motorbåden de som nogen af de første ved Ringkøbing Fjord fik, og som optimerede deres fiskeri, til den telefonforbindelse de, som nogle af de første i Skjernområdet fik etableret, så de kunne orientere sig om priserne på skind og lave handelsaftaler i ind - og udland. De to brøre var gennem hele livet meget fugleinteresserede, og når de havde en ledig stund, udstoppede de blandt andet fugle, og fik efterhånden opbygget en stor og flot samling, der på bedste viser fuglelivet ved Skjern Å i starten af det 20. årh. I 1925 blev den yngste af de to brødre gift, og af samme grund valgte de at udvide huset, fot at give plads til den nye familie.- Søren Kr. og hans kone fik ialt 4 børn men de boede i Provstgaards hus. Da brødrene alligevel var ved at bygge til, byggede de også " den pæne stue", et anneks der blev brugt til opbevaring ag Niels Provstgaard omfattende fuglesamling, der blev udstillet i skabe Niels selv havde bygget. De blev boende på Ternholm indtil 1932, hvor børnene skulle til at begynde i skole. Skjern Museum overtog huset i 1993. Den første restaurering blev foretaget i 1996, den næste i 2018.