Processionsgangen i Ribe


Den bevarede del af processionsgangen.

Intro

I senmiddelalderen opførtes en trefløjet processionsgang syd for domkirken. I dag er kun en lille rest af det sydvestlige hjørne bevaret. Den sydlige fløj blev udgravet i 2008, i dens gulv fandtes 130 begravelser.

Processionsgangen
Syd for domkirken blev engang i 1400-tallet opført en trefløjet, hvælvet processionsgang, som præsterne brugte til deres kirkelige optog. I dag står kun den søndre del af vestfløjen tilbage. Udvendigt er den meget hårdt restaureret, men indvendig findes stadig oprindelige bygningsdetaljer. De øvrige bygninger blev revet ned i 1738, men der findes opmålinger, der viser deres udstrækning og konstruktion.

Den trefløjede processionsgang omkransede et område som kaldtes ”Lindegården”. Det var et attraktivt sted at blive begravet, her var man omgivet af bønner og processioner.

I 2008-2009 blev en del af Lindegårdstomten udgravet, og her afdækkedes blandt andet dele af den sydlige fløj i processionsgangen. Processionsgangens gulv havde været genstand for begravelser fra den blev bygget og frem til nedrivningen i 1738, i alt ca. 130 stk. Begravelserne fra 1600- og 1700-årene lå i tydelige rækker i forhold til hinanden. Dette må afspejle at de, måske som familiegravsteder, har været markeret i gulvet med ligsten eller anden form for markering.

Begravelserne fra denne periode omfattede typisk en trækiste med kraftige jernhåndtag og beslag. Det var sikkert det bedre borgerskab som havde råd til at betale sig fra familiegravsteder på dette fornemme sted. Kun de allerfornemste blev begravet inde i selve domkirken.

De øverste, yngste begravelser var de bedst bevarede, deres etablering havde ødelagt mange af de ældre grave på stedet. Begravelserne er en spændende kilde til 1600- og 1700-tallets begravelsesskik og sundhedstilstand blandt befolkningen.

Danmarks kirker, Ribe amt bd. 3-4 s. 154-155
Ebbe Nyborg: Kirker og klostre. I: Ribe bys historie bd. 1, 710-1520. 2010, s. 61
Samt bloggen: lindegaarden.wordpress.com