Prips Kartefabrik

Intro

N.J. Prips Kartefabrik, Gammelhavn, matr.nr. 193. Fabrikken oprettedes i 1835 og ophørte i 1842.

Brødrene Michael Hansen Prip og N. J. Prip startede allerede i 1834 en cikoriefabrik på Gammelhavn. I 1835 blev kartefabrikken anlagt, formentlig i den samme bygning.

Som for cikoriefabrikken var det Michael Hansen Prip, der havde privilegium til at drive kartefabrik, men han fik kun kort tid med kartefabrikation, idet han døde allerede i februar 1837.

Efter broderens død fik N. J. Prip tilladelse til at føre kartefabrikken videre, men han fandt det svært at være fabrikant, bla. klagede han over, at tolden var nedsat for de udenlandske fabrikker, mens han var pålagt told af tråd og søm.

I 1842 opgav han kartefrabrikken.