Priorskov herregård


Magasinbygning set fra bagsiden, foto Finn Brasen


Magsinbygningen set fra gårdssiden, foto Finn Brasen


Hovedbygningen, foto Finn Brasen

Intro

Herregården Priorskov har altid fungeret som en forpagtergård under nabogodset Fuglsang. Gårdens ældste bygning er den fredede magasinbygning, der antagelig stammer fra omkring 1730.

Priorskov nævnes første gang i 1609, hvor området hørte under Fuglsang. Priorskovs historie er uløseligt knyttet til Fuglsang, og gården har altid fungeret som forpagtergård under denne.

I perioden 1718-1726 var Priorskov udlagt som ryttergods.


Gårdens bygningsstruktur med to store avlslænger mod nord og syd flankerende det rektangulære gårdsrum med forpagterboligen mod vest daterer sig formentlig tilbage til det nyanlæg, som Abraham Lehn (1701-1757) lod opføre, efter at han i 1726 havde erhvervet gården.

Den fredede magasinbygning stammer – til trods for først at være nævnt i brandtaksationerne efter 1854 – antageligt fra dette anlæggelsestidspunkt. På Originalkortet fra 1807 – kopieret efter et kort fra 1778 – fremgår det tydeligt, at avlsgårdens sydlænge bestod af en smallere bygning mod vest – det nuværende magasin – sammenbygget med laden mod øst. En struktur der endnu i dag genfindes på Priorskov. Lignende fleretages magasinbyggerier kendes endnu fra Højbygård og har tidligere også eksisteret på Nielstrup og Bramsløkke.


Med undtagelse af magasinet, en lade og et fårehus nedbrændte Priorskov i 1854. I årene efter blev gården genopført med fastholdelse af den tidligere struktur. Det er sandsynligt, at magasinbygningens grundmurede sydside og vestgavlens skalmuring daterer sig til dette tidspunkt. Den trefløjede forpagterbolig er opført samtidig. I nyere tid er Priorskovs bygningsmasse løbende blevet fornyet – bl.a. efter en brand i 1974, hvor den mod øst sammenbyggede lade i bindingsværk brændte – med respekt for det oprindelige anlægs struktur. Magasinet er i 1990’erne blev istandsat udvendigt og forsynet med det nuværende tegltag.


Ejerrække:

Før 1609-1611 Knud Eriksen Rud (1556-1611) til Fuglsang, Priorskov, Sandholt, Enggård og Rudbjerggård
Gift med Ellen Marsvin (1572-1649) til Ellensborg (Holckenhavn)
Ved arv til broderen:

1611-1630 Corfitz Eriksen Rud (1573-1630) til Sandholt, Enggård, Fuglsang, Priorskov og Rudbjerggård
Gift 1604 med Birgitte Olufsdatter Rosensparre (1586-1645) til Vester Vallø
Ved arv til datteren:
1630-1638 Helvig Rud (1613-1638) til Enggård, Fuglsang og Priorskov
Gift 1630 med Gregers Krabbe (1594-1655) til Torstedlund
Ved arv til datteren:

1638-1661 Vibeke Krabbe (-1661) til Fuglsang og Priorskov
Gift 1654 med Christian Daa (-1673) til Ravnstrup, Borreby og Fraudegård
Ved salg til:
1661-1685 dronning Sophie Amalie (1628-1685)
Gift med Frederik III (1609-1670) til Danmark-Norge
Ved dødfald til:
1685-1726 Kronen
Ved salg til:
1726 Christian Carl Gabel (1679-1748) til Giesegård, Bregentved, Bramminge, Enggård, Fuglsang og Priorskov
Gift første gang 1710 med Frederikke Christiane Schult (-1731)
Gift anden gang 1732 med Anna Benedicte Steensen (1685-1756)
Ved salg til:
1726-1757 Abraham Lehn (1701-1757) til Priorskov, Fuglsang, Højbygård og Berritsgård Gift 1727 med Sophie Amalie Edinger (1700-1768)
Ved arv til datteren:
1757-1788 Cathrine Margrethe Lehn (1731-1788) til Fuglsang og Priorskov
Gift 1759 med Christopher Georg von Wallmoden (1730-1793)
Ved arv til enkemanden:
1788-1793 Enkemanden Christopher Georg von Wallmoden (1730-1793) til Fuglsang og Priorskov
Ved arv til sønnen:
1793-1819 Frederik von Wallmoden (-1823)
Ved salg til:

1819-1835 Peter Johansen de Neergaard (1769-1835) til Ringstedkloster, Kjærup, Gunderslevholm, Kastrup, Førslev, Fuglebjerg, Fodbygård, Merløsegård, Nørlund, Torstedlund, Albæk, Vedbygård, Fuglsang og Priorskov
Gift første gang 1794 med Jacobine VIihelmine Elisabeth Mourier (1778-1813)
Gift anden gang 1814 med Henriette Elisabeth Schow (1781-1859) Ved arv til sønnen:

1835-1849 Johan Ferdinand Petersen de Neergaard (1796-1849) til Trøjborg, Fuglsang og Priorskov
Gift 1830 med Charlotte Louise Elisabeth Olsen (1808-1866)
I arv til enken:
1849-1850 Enken Charlotte Louise Elisabeth Olsen, g. de Neergaard (1808-1866)
Ved overdragelse til sønnen:
1850-1863 Carl Peter Ulrich de Neergaard (1831-1863) til Fuglsang og Priorskov
Ugift
og Rolf Viggo de Neergaard (1837-1915)
Gift 1885 med Ellen Bodil Hartmann (1867-1959)
Ved arv til broderen:

1866-1915 Rolf Viggo de Neergaard (1837-1915)
Gift 1885 med Ellen Bodil Hartmann (1867-1959) Ved arv til enken:

1915-1947 Enken Ellen Bodil de Neergaard, f. Hartmann
Ved overdragelse til:
1947- Det Classenske Fideikommis