Priorparken


Priorparken. Priorparken er et erhvervsområdet der er opkaldt efter Ingeniøren Hans Peter Prior

Intro

Priorparken er et erhvervsområde tæt ved Motorring 3 og Roskildevej ved København. Området er opkaldt efter ingeniøren Hans Peter Prior. Han grundlagde i 1891 Nordisk Elektrisk Ledningstraad- og Kabelfabrik, i dag kendt som NKT (Aktieselskabet Nordisk Kabel- og Traadfabriker)...

Priorparken er et erhvervsområde tæt ved Motorring 3 og Roskildevej ved København. Området er opkaldt efter ingeniøren Hans Peter Prior. Han grundlagde i 1891 Nordisk Elektrisk Ledningstraad- og Kabelfabrik, i dag kendt som NKT (Aktieselskabet Nordisk Kabel- og Traadfabriker). Her stod NKT’s nye moderne fabriksanlæg i 1954 klar til blandt andet kabelproduktion. Anlægget blev opført med tilskud fra den amerikanske Marshallhjælp. Priorparken er på 100 tønder land. Den fik sit navn i 1994, da NKT åbnede området for lejere udefra og selv begyndte at flytte størstedelen af sin kabelproduktion til Middelfart. ''Kort eventyr for jernstøberi på Vibeholm'' Der er i dag ingen spor af 1800-tallets industrieventyr, som udspillede sig på Vibeholm. Priorparken ligger på stedet, hvor et jernstøberi lå for 150 år siden. De gamle folketællinger kan imidlertid fortælle os om dem, der har boet på gården frem til 1944, hvor NKT købte ejendommen. I 1843 købte H.C. Fryd Vibeholm for at etablere et jernstøberi. Det må have været et større firma, for han købte og indlemmede nabogården til arbejderboliger. Ved folketællingen i 1850 boede 13 støberiarbejdere og deres familier på den tilhørende Spanagergård. I 1855 ser det ud til, at industrieventyret var slut. Nu boede der ingen støberiarbejdere på Spanager, kun en gårdmand og hans familie. Fryd var blevet skilt, og Vibeholm blev nu drevet af en forvalter.