Priorgade


Priorgade set mod nord fra Trækbanen. I baggrunden ses Frederikstorv og Danmarksgade.

Intro

Navngivet den 15. juni 1886. Gaden blev anlagt i Aalborgs dengang sydlige udkant på et areal, der tidligere hed Priorhaven.

Priorhaven eller Theils Mark strakte sig syd og øst for Østergravens Å og hen imod Sønderbro. Disse jorder havde engang tilhørt Aalborg Helligåndskloster, deraf af navnet Priorhaven. I Priorhaven lå nogle damme eller mergelgrave, Priordammene. Gaden blev, som tidligere nævnt, navngivet i 1886, da Priorgade og Niels Ebbesens Gades sydlige del var projekteret til at gå hen over den gamle Priorhave.

Aalborg Byråds Forhandlinger, 105/86. Kr. Værnfelt: Historien bag den gamle gader i Aalborg anno 1949. Se flere billeder om Priorgade [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8priorgade2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 her].