Priorgården


Priorgårdens sydfacade , østparti.


Priorgårdens sydfacade, vestparti.

Intro

I 2003 undersøgte Odense Bys Museer sydfacaden af den senmiddelalderlige teglstensbygning Priorgården.

I slutningen af 1800-tallet blev den såkaldte Priorgård nedrevet. Inden nedrivningen blev den opmålt og undersøgt af arkitekt Aage H. Mathiessen. Disse opmålinger og undersøgelser blev brugt som grundlag for Ebbe Hædersals gennemgang fra 1981. Han antog bygningen for at have været to stokværk over kælder med blændingsdekorerede facader. Kælderen syntes oprindelig at have haft fladt loft, som senere erstattedes med indbyggede hvælv. De ældste dele af bygningen dateredes til begyndelse af 1500-tallet. Udover registreringen af sydfacaden der blev undersøgt i 2003, er der ikke lavet arkæologiske undersøgelser i forbindelse med Priorgården.