Priorgården


Priorgården


Gammelt postkort fra før 1930

Intro

Priorgården fra 1913 er tegnet af arkitekt Ulrik Plesner til udstilling af Morsø støbegods for købmand Niels Birkedal, der også ejede Den gamle Borgmestergård. Bygningen er opført i Plesners markante stil med røde teglsten og markante hvide gesimser inspireret af den lokale vestjyske byggeskik.

Priorgården fra 1913 er tegnet af arkitekt Ulrik Plesner til udstilling af Morsø støbegods for købmand Niels Birkedal, der også ejede Den gamle Borgmestergård. På 1. sal blev der indrettet en herskabslejlighed med udsigt over Torvet til købmanden og hans familie. Bygningen er opført i Ulrik Plesners markante stil med røde teglsten og markante hvide gesimser som tydelige referencer til den lokale byggeskik. Støbegodsudstillingen blev senere afløst af en automobilforretning, og i 1932 blev denne afløst af en slagterforretning i den ene ende, og et konditori i den anden ende. I 1934 blev konditoriet overtaget af konditor Chr. Jacobsen fra Odense, der havde været medindehaver af det kendte odensekonditori ”Prior”, og således fik bygningen sit navn, der altså ikke har noget med katolsk klostervæsen på trods af naboskabet til Ringkøbing Kirke. Konditoriet blev overtaget af den farverige Peder Noes, der også indrettede en malerisal for at tiltrække de mange turister, der allerede dengang tog til Vesterhavet via Ringkøbing. På et gammelt katalog over malerierne kan man læse dette eksempel på markedsføring anno dazumal: '''SE MALERISALEN OG DRIK KAFFEN I PRIORGAARDEN RINGKØBING TORV NAAR DE BESØGER VESTJYLLAND''' '''Først da har De ”gjort Vestkysten”!''' Og for yderligere at sætte trumf på: '''MUSIK: PHILIPS NYESTE STORE KONCERTANLÆG''' '''VIL UNDERHOLDE DEM . . .''' '''En Verden af skønne Toner''' Efter Peder Noes kom nye ejere til, og efterhånden forfaldt bygningen så meget, at der rejste sig en folkestemning for at få den revet ned. Det skete heldigvis ikke, Ringkøbing Landbobank overtog den i stedet, og efter en gennemgribende renovering fik den Bevaringsprisen i 1982. Se mere på Ringkøbing Bevaringsforenings hjemmeside: [https://www.bevaringsforeningen.dk/ringkobing/huse-i-ringkobing/vestergade/vestergade-02/ Vestergade 02, Priorgården | Ringkøbing Bevaringsforening (bevaringsforeningen.dk)]