Priorgården & Ulsteds hjørne


Udsigt over Thomas B. Thriges Gade, Vestergade og Fisketorvet, 1978.


Korsgade, Vestergade, Skomagerstræde, Overgade. Ulsteds hjørne. Brockmanns hjørne. Omkring 1900.


A. Chr. Ulsteds Eftf. Skrædderi og herreekvipering. o. 1975.


Gruppebillede. Skrædderne hos Ulsted, ca. 1875

Intro

Siden middelalderen har der på hjørnet af Vestergade og Stålstræde ligget et stenhus, som i nyere tid fik navnet Priorgården. Stedet blev siden kendt som Ulsteds hjørne efter det herremagasin, der lå her.

Huset på hjørnet lå i et af byens ældste vejkryds, hvor hovedgaderne Overgade og Vestergade stødte sammen i den lille plads Korsgade. her mødte de Skomagerstræde, Stålstræde og var forbundet til Fisketorvet.
Huset har gennem tiden været hjemsted for mange magtfulde personer i byen. I 1667 var huset ramme om brylluppet mellem byfoged, senere rådmand og borgmester Willum Jensen Rosenvinge og enken Kirsten Pedersdatter Balslev, som ejede gården. Her kom fornemme gæster som kurfyrstinden af Sachsen og hendes søn på besøg, da de lagde deres vej gennem byen i 1663. Rosenvinge afhændede huset til krigskommissær Erik Sehested. Ejendommen har desuden huset adskillige købmænd, gehejmeråd Scheel, en kammerjunker og direktionen for Fyens Stifts Sparekasse. Bygningen blev nedrevet i 1897 og opbygget igen for guldsmed E. Petersen. I 1901 var her bl.a. slagterudsalg samt skrædderi og herreekvipering, der siden blev til Ulsteds. Huset blev 10. november 1944 genstand for Schalburgtage.