Prinsessens Bastion
Intro

Prinsessens Bastion er i dag udstyret som den var under Treårskrigen.

Bastionen er udformet som under Treårskrigen (1848-1851) og er bestykket som under belejringen i 1849. Øverst står to stk. 84 punds granatkanoner. På bastionen står i øvrigt en 24-punds kuglekanon, to 12-punds kuglekanoner, fem 3-punds kuglekanoner og en 50-punds morter. At bastionen er udstyret med så forskelligt skyts kommer af at hver enkelt type tjener forskellige formål. Morteren skyder i høje, krumme baner og er derfor god til brug ved belejring. De er dog ikke meget træfsikre, og bruges derfor bedst mod store mål. Granatkanonen er en del mere pålidelig i forhold til at sigte, og har også en fladere bane. Ligesom morteren kan den afskyde granater og bomber. Kuglekanonen har, af de tre typer, den fladeste projektilbane. Det gør denne slags velegnet til direkte beskydning. Til disse hørte oftest massive jernkugler, som kunne udrette stor skade når de ramte. Med kuglekanonen kunne artilleriet dertil opnå en ganske høj træfsikkerhed.