Prinsensgade


Prinsensgade set mod syd med Aalborg Banegård i baggrunden til højre og Aalborg Godsbanegård i baggrunden midtfor.

Intro

Den vestlige del af gaden fra blev anlagt, da den gamle banegård blev bygget 1868-1869. Den hed i mange år Jernbanevejen. I 1902 opførtes den nuværende Aalborg Banegård, og den 13. oktober 1902 vedtog Aalborg Byråd at Jernbanevej og dens fortsættelse indtil Boulevarden, skulle hedde Prinsensgade.

Aalborg Byråds Forhandlinger, 228/1902. Kr. Værnfelt: Historien om gaderne i Aalborg anno 1949. Se flere billeder om Prinsensgade [http://www.aalborgstadsarkiv.dk/AalborgStadsarkiv.asp?Soegestreng=0A91B8prinsensgade2C72M73D61L8Billede1L83N64O55F4 her].