Prinsens Port
Intro

Da Fredericia blev grundlagt i 1650 var hele byen omgivet af vold og voldgrav. Man havde således kun adgang igennem Prinsens Port, Kongens Port og Dronningens Port.

Den ældste af de eksisterende portbygninger er Prinsens Port, hvis udseende kan føres tilbage til 1753, hvor den grundmurede port afløste den gamle egetræsport. Prinsens Port var frem til 1925 hovedporten ind til byen på trods af at denne rolle oprindeligt var tiltænkt Kongens Port. Dette skyldtes, at vejene til blandt andet Vejle og Kolding begyndte uden for Prinsens Port. Omkring 1920 var trafikken vokset i en sådan grad, at der måtte findes en løsning for at imødekomme det øgede behov for passage gennem volden. Mellem Prinsens Port og Kongens Port havde der ligget en gammel militær udfaldsport. Den blev sløjfet og på næsten samme sted - mellem Købmagergade og Dalegade - opførtes i 1922 Nørreport. Porten blev tegnet af arkitekten O. Gundlach-Petersen. Han var en af Fredericias mest brugte arkitekter i denne periode, og han tegnede ligeledes Danmarks Port, som opførtes til aflastning af Prinsens Port i 1925.