Prins Paris Allé


Paris with the Apple

Intro

Navngivet 9. februar 2006 sammen med Elektravej, Kassandravej, Helenavej, Kong Minos Vej og Ikarosvej.

Navngivning skete i forbindelse med anlæggelsen af et nyt område i Gug til boliger og rekreative områder. Vejen har navnefællesskab med andre veje i området navngivet efter den græske mytologi. Paris var søn af Kong Priamos af Troja, og er ifølge historien skyld i den Trojanske Krig.

TF J.nr.: eDoc 184148