Prins Georgs Bastion


Intro

Prins Georgs Bastion er bedst kendt for et af Fredericias vartegn, Det Hvide Vandtårn.

Bastionens store højde over voldgraven skyldes en ombygning foretaget i 1861. Den lave vold, som løber foran alle bastionerne mod syd, er her fjernet. Det gav mulighed for at forstærke hovedvolden og forsyne den med en bredere brystning. Bastionen blev samtidig gjort stumpnæset og udvidet i siderne, så voldstykket mellem bastionerne blev kortere. Denne ombygning er også foretaget på Prins Christians og Dronningens bastioner. De to kanoner på bastionen er 24-punds kuglekanoner tilhørende våbensystem 1834. Et karakteristisk aspekt af kuglekanonerne er at de besidder meget langt løb i forhold til kanonens kaliber. Derudover er rørvæggene bemærkelsesværdigt tykke. De ser altså meget massive ud, kaliberen taget i betragtning. Det hvide tårn er opført i 1908 og er nu udsigtspunkt om sommeren.