Preussisk soldat Peters


Gravsten over Karl Friedrich Wilhelm Peters også kaldet "Preussisk soldat Peters".

Intro

Gravstenen over Karl Friedrich Wilhelm Peters blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig. Gravstedsnummer: D F41.

''Karl Friedrich Wilhelm Peters døde den 29. oktober 1864 af Tyfus.'' ''Gravstenen ''over Peters er af typen "uægte grotte", hvilket betyder at gravstenens form falder under typen grotte og at den er tilvirket således, at det ligner, at den er sammensat af flere sten. I stenen er der indsat en rektangulær inskriptionstavle. ''Inskriptionen ''er indhugget i frakturskrift (den trykte renæssanceskrift). Stenen er ''dekoreret ''med et kronende kors og et indhugget mantuakors i inskriptionstavlen. Et mantuakors er et ligearmet kors med indadbuede kanter og armene er bredest ved enderne. Korset er opkaldt efter det italienske bynavn Mantua/Mantova. ''Stenen blev i 2019 godkendt til registrering som bevaringsværdig pga. stenens udformning. ''Stenen afspejler en kunsthistorisk strømning indenfor gravstene og et eksempel kan dermed, ifgl. lovgivningen, bevares.