PramdragerskulpturenPamdrageren

Intro

Skulpturen "Pramdrageren i Langå" er lavet af kunstneren Erik Heide og er købt efter pengeindsamling på initiativ fra Langå Borger- og Håndværkerforening.

''Om pramdragerskulpturen.'' Jørgen Bruno Andersen, 2016 I forbindelse med Langå Borger- og Håndværkerforenings 110-års fødselsdag blev man i bestyrelsen enige om at forsøge at samle ind til en skulptur, ligesom man gjorde i 2006 til 100-års dagen. Ideen blev en skulptur ved åen af en pramdrager, og man ville ligesom i 2006 lade kunstneren være Erik Heide. Der blev nedsat et udvalg, der kontaktede Erik Heide og foretog senere en udflugt til Mors for at besigtige Heides første skitse. Alle var dybt begejstrede og fik hurtig en aftale istand med det forbehold at der kunne samles tilstrækkeligt med midler ind. Erik Heide gik straks i gang med at få støbt en model i størrelsen 1:10, som kunne bruges i forbindelse med en kommende indsamling. Det lykkedes ret hurtigt at indsamle halvdelen af det nødvendige beløb, og ElroFonden var så begejstrede for projektet, at man bevilgede den anden halvdel. Omkring 1. december 2015 kunne skulpturen bestilles, og den forventedes færdig primo maj 2016. Udvalget gik nu efter et velfortjent glas champagne igang med at skabe en festlig indvielsesfest, fastsat til 21. maj 16. Der blev hyret jazzorkester, Randers Pigegarde gik parade fra Bredgade til Skovlyst, Hjemmeværnet blev hyret som trafik- og parkeringsvagter, Kommunen gav et tilskud til at skabe en foreningsmesse. 17 foreninger fremviste deres muligheder. Honoratiores blev transporteret til festpladsen i kågen Hjalmar Ussing fra Randers Naturcenter og pramskipper Lars Maagaard. Festtaler og indvielse blev leveret af Poul Arnbjerg, formand for Langå B&H, Jørgen Schmidt Jensen, direktør for Museum Østjylland og viceborgmester Mogens Nyholm. Med ristede pølser og øl og vand fra Bådlaugets telt blev det en meget festlig dag - og de første regndråber kom først efter kl. 15.30 !!!