Prøvesten


Prøvesten 1. Prøvesten var et søfort, der idag fungere som en benzinø.


Prøvesten 2. Prøvesten med søbefæstningsanlæggene Mellemfort, Trekroner og Lynetten i baggrunden.

Intro

Prøvesten er et søfort i Københavns Søbefæstning. Fortet blev bygget i årene 1859-1863. Søfortet er placeret på en kunstig ø ved Amagers øresundskyst...

Prøvesten er et søfort i Københavns Søbefæstning. Fortet blev bygget i årene 1859-1863. Søfortet er placeret på en kunstig ø ved Amagers øresundskyst. Fortets specifikke opgave var dels at beskytte indsejlingen til Københavns havn gennem Kongedybet, dels at hindre et bombardement af København fra søen. Prøvesten blev nedlagt som egentligt søfort i 1922 og solgt til Københavns Havnevæsen i 1934. Siden er fortet blevet brugt som en del af den nye benzinø, hvor man opbevarer og udskiber benzin. ''København sønderbombes'' København har været udsat for bombardementer to gange i historien – i 1700 og 1807. I 1700 bombarderede en forenet engelsk-hollandsk-svensk flåde København fra søsiden. Erfaringerne fra bombardementet blev udgangspunktet for den søbefæstning, der blev opbygget gennem 1700- og 1800-tallet. Den første sten i befæstningen blev lagt i 1713. En række udtjente orlogsskibe blev sat på grund som en form for søforter i den nordlige og sydlige del af Københavns havn. Det blev forløberne for de senere søforter Trekroner og Prøvesten. På grund af det nye søværn valgte den britiske hær i 1807 i stedet at bombardere København fra landsiden. Erfaringerne fra det engelske angreb fik stor betydning for den landbefæstning, der blev opbygget i slutningen af 1800-tallet.