Præstesøen


Tyske flygtninge på udflugt ved Præstesøen
Intro

Ved siden af den daglige skolegang blev der også etableret fritidsaktiviteter i lejren. Aktiviteterne skulle bl.a. gøre op med den ensformige hverdag, men også skabe en modvægt til mange af børnenes militaristiske og autoritære opdragelse i f.eks. Hitler Jugend.

Ved siden af den daglige skolegang blev der også etableret fritidsaktiviteter i lejren. Aktiviteterne skulle bl.a. gøre op med den ensformige hverdag, men også skabe en modvægt til mange af børnenes militaristiske og autoritære opdragelse i f.eks. Hitler Jugend. En af de populære aktiviteter var badning i Præstesøen. Der var dog ikke kun lutter glæde og fornøjelse knyttet til badeturene: Den 27. maj 1946 druknede den 15-årige Gregor Czech ved en ulykke. Han blev begravet på flygtningelejrens kirkegård, hvor hans gravsten stadig kan findes. Præstesøen var et vigtigt fristed for børnene. Inge Bach husker tilbage på et ubesværet liv som barn i lejren. Det var vigtigt, at børn kunne lege og tumle i det fri, at de kunne plaske og svømme i vandet. Det gjorde livet i lejren meget lettere.

Rundt om Præstesøen er der et glimrende stisystem hvor der flere steder er god mulighed for at komme helt ned til søkanten. Flere steder rundt om søen er der også opsat bænke. Udover at være en god fiskesø er Præstesøen en af Danmarks 75 lobeliesøer. En lobeliesø er en kalk- og næringsfattig ferskvandssø, hvor vandets klarhed giver planter som f.eks strandbo bedre levevilkår. På den anden side af vejen ligger Barnsø, som er delvis privat, dog er stierne rundt om søen frit tilgængelige. Fiskeri i søen er forbudt.

''Publiceret''