Præstemarken


Mamrelund 57


Kastelsvej 27


Kastelsvej 50


Mamrelund 27

Intro

Området tilhørte indtil 1925 præstegården. Herfra blev der udstykket 4 statshusmandsbrug.

Området tilhørte indtil 1925 præstegården.
Herfra er udstykket jord til de 4 omkringliggende statshusmandsbrug