Præstegaard i NagbølPræste gård i Nagbøl

Intro

Præstegården i Nagbøl Høret til Skanderup Kirke

Præste gården i Nagbøl høre også til de gamle gårde i landsbyen Nagbøl. men ved den føerste Matrikulering i 1664 fik den intet nummer som de angre gårde, idet den var uden for skatteberegning.
derimod ved den nye martrikulering i 1844 fik den nr. 1. og den ejer af præsterne som med sikkerhed har boet i nagbøl.


Anders Pedersen han nævnes første gang ca. 1480, han havde en strid på Anst Herredsting med en nabo Maths Kjeldsen om noget jord, efter en åre lang proses kom det for landsrettet og det blev afsluttet med et KONGELIG DOMSBREV af KONG HANS.og dette udfaldt til præsternes fordel
så er der mange år.
1536 hvor vi får Præsteslægten Buch til Nagbøl. Jens Buch er præst fra 1536 til 1552

Knud Mogensen Buch.1600 til 1614. Han var bonde søn man ved ikke hvorfra.

Jens Knudsen Buch var søn af Knud M Buch. han var rektor på Kolding Latinskole det mense af KONG CHRISTEAN den 4 besøgte Nagbøl har været på besøg i Præstegården

Jacob Jensen Buch 1614 til 1654
Han var søn af den forgående gift med kirsten Nissen fra Hjernrup. det siges at han var ved muffen, da han havde foruden Præstegården et jordløs hus i Nagbøl og et Boelsted i Skanderup. han havde en søn som blev Herredsfogde i Anst Herred

Jens Jacobsen Buch 1654 til 1687 Forgængerens anden søn gift med Clara nisdatter truelsen fra Hjerndrup. hav var prøst under den sidste Svenskerkrig.

Nis Jensen Buch 1687 til 1691
han var den sidsie Buch i Sognet

1691 til 1719 Anders Pedersen Horne
1719 til 1743 Peter Ludvigsen Blæhr
1743 til 1755 Hans Anton Bertelsen Holm
1756 til 1792 Peter Petersen Winter
1792 til 1793 Frederik Lauritsen Højrup
1793 til 1822 Søren Rasmussen Højrup
1823 til 1834 Peter Nielsen Gade
1834 til 1870 Ulrik Kjerulf Schmidt
1870 til 1884 Niels Peter Jørgensen.
1885 til 1922 Carl Julius Moe


Carl Julius Moe. formand for indremision i Danmark han var gift Thelia Frederikke Michelsen og hun døde i 1916. Carl moe fik en del modstandere i sognet, og der blev efter hånden dannet en Valgmenighed i sognet, som i de første år havde gudstjeneste i sognekirken, og der blev senere bygget en valgmenighedskirke i Skanderup. Pastor Moe fik et vandingsanlæg til præstegårdens marker, efter sigende blev det ingen succes, ligeledes fik han bygget er forpagter bolig ved Præstegården. Paster Moe var indblandet i flere retssager, Moe blev landskendt for sin Begravelsestale, ved den store drukkenulykke i Harboøre i 1893. Paster Moe havde været Præst i Harboøre i 8 år før han kom til Skanderup. Der blev i hans tid skabt flere sammenkomster mellem de to sogne Harboøre og Skanderup. Pastor Moe pådrog sig under sin præstegerning i Harboøre et dårligt helbred, på grund af det barske klima, så han havde de senere år i Skanderup en del hjælpepræster. Præste gården blev også forpagtet ud i Paster Moe's tid. Det var Moe særdeles tilfreds med. Hans eget landbrug havde ikke givet det ønskede resultat. Efter pastor Moes afgang, blev der bygget en ny præstebolig ved siden af Skanderup kirke.