Præstegården ved Høje Taastrup Kirke


Roskildefreden.

Intro

Ved siden af mange danske landsbykirker ligger der en præstegård. Det gør der også ved siden af Høje Taastrup Kirke uden for København. Her har præsten tidligere boet, men nu fungerer den som sognegård med forskellige kirkelige arrangementer...

Ved siden af mange danske landsbykirker ligger der en præstegård. Det gør der også ved siden af Høje Taastrup Kirke uden for København. Her har præsten tidligere boet, men nu fungerer den som sognegård med forskellige kirkelige arrangementer. Få ved, at denne tilsyneladende almindelige præstegård har lagt stuer til en stor og vigtig begivenhed i Danmarks og Sveriges historie. Her førtes de forhandlinger mellem den danske og svenske konges delegationer, der i 1658 førte til indgåelsen af den såkaldte Roskildefred. Aftalen førte til, at de gamle danske landskaber Skåne, Halland og Blekinge blev overgivet til Sverige. Der er en mindeplade om fredsaftalen i kirkegårdsmuren. ''Svensk list gav dansk lavpunkt'' Skjult i en lukket alkove ligger en svensk officer. Her overhører han de danske forberedelser til forhandlingerne med svenskerne om Roskildefreden. På den måde sikrer han ved list et godt resultat ved forhandlingerne. Sådan lyder en ubekræftet historie om fredsforhandlingerne. Historien er et typisk eksempel på, at taberen siger, at vinderen vandt ved at snyde. Roskildefreden er da også et absolut lavpunkt i Danmarks historie som regional stormagt i Norden. Og Sverige blev betragtet som Danmarks ærkefjende. I de følgende århundreder har der været bestandige diskussioner på dansk, svensk og skånsk side om de nationale tilhørsforhold. Men modsætningerne mellem Danmark og Sverige er nu mest af alt venskabelige.