Præstegården i Allerup

Intro

Eilif Krogager var præst i Sneum-Tjæreborg sogne i det nuværende Esbjerg Kommune fra 1935 til 1972. Han skabte det første store danske charterrejsebureau i præstegården i Allerup i 1950, hvor han sendte to busser med solhungrende danskere til Spanien...

Eilif Krogager var præst i Sneum-Tjæreborg sogne i det nuværende Esbjerg Kommune fra 1935 til 1972. Han skabte det første store danske charterrejsebureau i præstegården i Allerup i 1950, hvor han sendte to busser med solhungrende danskere til Spanien. I 1954 var præstegården blevet for trang, og kontoret flyttede en nærliggende villa i Tjæreborg. I 1962 oprettede han sammen med Jørgen Størling luftfartsselskabet ”Sterling”, der i 1965 var verdens største charterflyflåde. I 1967 stiftede "rejse-præsten" den almennyttige Tjæreborgfonden, som han selv var formand for i mange år. I 1989 blev virsomheden solgt til den stærkeste konkurrent, ”Spies rejser”. ''Ingen kolde fra kassen'' Hvordan var Tjæreborgpræsten? Tjæreborgpræsten var et menneske, der i høj grad forstod at økonomisere med sine midler. Han var stærkt arkæologisk interesseret, hvilket naturligt førte til, at Esbjerg Museum søgte om midler til en udgravning i Allerup umiddelbart i nærheden af præstegården. Velvilligt tilbød han, at museet kunne låne en aldrende gravemaskine, der var ejet af en af hans bekendte - og ”om der ikke kunne tales om sagen i museets skurvogn – måske over en øl fra kassen i vognen”. Han ville vende tilbage dagen efter med en pose med tilsvarende indhold. Museet fik en anekdote, men hverken penge til udgravning – eller øl fra posen.