Præstegården

Intro

Et af de få bevarede middelalderhuse i Nyborg er Præstegården.

I dag ligger Præstegården med langsiden mod gaden, men da det blev opført o. 1400, lå det med gavlen mod gaden og var da et gavlhus. Huset skal være blevet skadet under Grevens Fejde i 1530’erne, og den øverste del af murene er da også omsat. I 1600-tallet blev bygningen forlænget hen til Jens Madtzens udvidelse af Korsbrødregården, og den blev nu et langhus.