Præstegården


Den gamle præstegård fra 1891


Karlslunde præstegård set fra gårdsiden.


Karlslunde præstegård. 1908.

Intro

Kirken er ofte den vigtigste og mest synlige bygning i en landsby. Hver kirke har også en præstegård, der som regel ligger lige ved siden af kirken. Præstegården i Karlslunde er fra 1973. Der har været flere præstegårde før den. Den første, der er skrevet om, blev bygget i 1580. Den brændte i 1676.

Kirken er ofte den vigtigste og mest synlige bygning i en landsby. Hver kirke har også en præstegård, der som regel ligger lige ved siden af kirken. Præstegården i Karlslunde er fra 1973. Der har været flere præstegårde før den. Den første, der er skrevet om, blev bygget i 1580. Den brændte i 1676. De to længer af bindingsværk er fra en tidligere præstegård. I 1891 blev det stråtægte stuehus magen til udlængerne revet ned, og et nyt, stort og flot pyntet stuehus i to etager opført. I Danmark har sognepræsterne pligt til at bo i præstegården. Før 1900-tallet hørte der marker med til præstegården, som præsten dyrkede korn på. Det var en del af hans løn. Noget af kornet skulle betales til biskoppen som husleje. Til gengæld skulle bønderne betale tiende (skat) til præsten. Hvis en præst døde og efterlod en enke, havde hun ret til at blive boende på præstegården i et år, efter han var død. Det blev kaldt ”nådensår”. Som regel blev hun dog gift med den nye præst. I gamle dage sagde de, at ”enken følger kaldet”. Det var meget almindeligt i 16-1700-tallet, at den nye præst skulle gifte sig med forgængerens enke. Sådan gjorde de også i Karlslunde, hvilket fremgår af en tavle i kirken, hvor præstekonen Bodil Mikkelsdatter i 1686 opsatte en tavle, der fortæller, at hun overlevede 3 præster. For 3-400 år siden var præsten den vigtigste mand i landsbyen, fordi han var den eneste, der kunne læse og skrive. Derfor havde præsten flere opgaver. Den vigtigste var at prædike i kirken om søndagen og at undervise menigheden i den rette tro. Han skulle også føre kirkebøgerne, hvor der blev skrevet ned, hvem der blev født, konfirmeret, gift og begravet. I 1800-tallet havde han samtidig ansvar for skolen og sørgede for hjælpen til de fattige. Præsterne i Karlslunde var vigtige for livet i byen. Bl.a. var Erik W. Mikkelsen, som var præst i byen i årene 1933-1968. Han og hans kone, Else Mikkelsen var en vigtig del af byens kulturliv. Han var en af drivkræfterne bag Ungdomsforeningen, der holdt møder og lavede undervisning, og han startede i 1940’erne Karlslunde Drenge Korps. I 1949 var han en af hovedkræfterne i oprettelsen af FDF Karlslunde. Else Mikkelsen havde igennem en årrække ”Karlslunde Pigeforening”, der i 1966 blev til FPF Karlslunde.

''Publiceret''