Præstegården, Nakskov


Den ny præstegård. Opført 1923


Præstegårdshaven; Akacien i udspring 1928


Præstestræde 4, Præstegården


Præstestræde 2-4.


Præstegården


Indgangsdøren i præstegården

Intro

Nakskov Præstegård ligger i Præstestræde, der tidligere hed Kirkegade. I begyndelsen af 1600-tallet omtales en præstegård beliggende på samme sted som den nuværende, og den havde haft forgængere på samme sted.

Der blev bygget til og om i præstegården igennem århundrederne, men der var gentagne klager over dens tilstand.

I 1923 nedrev man præstegården og byggede en ny under ledelse af arkitekt Ørnsholt, der byggede meget enkelt. Det er en længe bygget i rødt tegl med en rundbuet døråbning i midten og tre fag vinduer på hver side af denne. Bag ved bygningen findes en lukket have, og på denne side er bygningen hvidkalket, fordi det var et krav, at stenene fra den tidligere præstegård blev genbrugt, og for at skjule disse stens dårlige kvalitet, blev muren kalket.

Præsten ved Skt. Nikolai kirke bor fortsat i præstegården.