Præstebro

Intro

Præstebro er en gammel vejbro over Lyngbygaard Å. Syd for Præstebro ligger Låsby Station. Lyngbygaard Å udspringer i Bjarup Mose og er opkaldt efter herregården Lyngbygaard. Aarhus Amt og Naturstyrelsen Søhøjlandet har lavet en større naturgenopretning af ådalen, så man kan opleve en rig natur...