Poul Paghs Gade


Pagh, Poul, Aalborg, Købmand og Dampmøller. Portræt. 1868.


Poul Paghsgade Skole, skolegården


Wienerbageriet, Poul Paghsgade 17, med bagermester C. A. Johnsen siddende foran i hestevogn.

Intro

Gaden er opkaldt efter købmand Poul Pagh (1796-1870). I 1857 opførte han en dampmølle på hjørnet af Poul Paghs Gade og Kastetvej., der i 1870 i Aalborg Stiftstidende blev omtalt som byens største industrielle seværdighed

Poul Pagh blev født på Henneberg Ladegård ved Fredericia. Efter sin konfirmation kom han i lære hos købmand Broder Møller i Aalborg. I 1819 blev han ansat som købmandskarl hos Søren Winkel. Cirka ti år senere etablerede han sig som købmand i Vesterå 25. I 1830 giftede han sig med Annette Elisabeth de Hoffmann. De fik otte børn, fire sønner og fire døtre. En datter døde som spæd, de syv andre døde i alderen mellem 17 og 24 år af tuberkulose. Året efter købte han Vesterå 25 med færgebroen og krohuset. De første år tjente han en betydelig formue især på kornhandel, men en krise i 1840erne bragte ham store tab. Han slog sig nu på tømmerhandel og rederivirksomhed samt et skibsværft, hvor flere af hans skibe blev bygget. I 1852 blev han ridder af Dannebrog. I 1854 oprettede han en hjælpekasse under købmandslavet og var samme år medstifter af Aalborg Diskontobank. 1850ernes store internationale krise betød fallit for seks andre købmænd i Aalborg, Pagh stod krisen igennem. I 1857 opførte han en dampmølle på hjørnet af Poul Paghsgade og Kastetvej., der i 1870 i Aalborg Stifttidende blev omtalt som byens største industrielle seværdighed. Møllen producerede på daværende tidspunkt 12-15 % af landets samlede eksport af mel. På grund af den internationale konjunkturnedgang sammenlagdes byens tre dampmelmøller i 1881-1882 til aktieselskabet "Aalborg Dampmøller", med en aktiekapital på 500.000 kr. Pagh døde i 1870, og hans kone døde i 1883.

Aalborg bogen 1973 Fra Povl Pop til Poul Pagh : Mænd og huse i det gamle Aalborg Olesen, Svend B. Aalborgs Historie Bind 4