Poul Kinafarers Gård – Østergade 1


Poul Kinafarers Gård i Faaborg


Poul Kinafarers gård.

Intro

På Østergade 1 lå tidligere en af byens prægtigste købmandsgårde fra midten af 1700-tallet. I dag er det kun baghuset, der er bevaret.

Baghuset blev tilføjet til gårdanlægget som pakhus i 1771. Huset er en betydelig bygning, der er 15 fag langt og to etager højt, og som giver et godt indtryk af den flotte bindingsværksgård, der har ligget her tidligere Oprindeligt bestod anlægget af et forhus i 18 fag og to store sidebygninger. Forhus og sidebygninger blev revet ned en gang efter 1900. I dag huser pakhuset et advokatkontor. Pakhuset er ikke ændret væsentlig i det ydre siden opførelsen. Det kan stadig ses hvis man går ind på gårdpladsen gennem porten ved Torvet 2.

Poul Kinafarer

Poul Jacobsen ”Kinafarer” købte ejendommen i 1754 efter sognepræst Seerup.

Poul Jakobsen var født i 1717 i Svanninge uden for Faaborg som søn af en fæstebonde. Da han var 18 forlod han sin fødegård og stak til søs. Efter at have sejlet med nogle lokale Faaborg skibe, kom han til Asiatisk Kompagni i København. Der deltog han tre gange i den lange rejse til Kina på kompagniets skibe - det var dette, der gav ham tilnavnet Kinafarer. Under togterne til Kina lagde han grunden til sin senere rigdom, idet han opkøbte kinesiske varer og solgte dem ved hjemkomsten til Danmark for egen regning.

I 1744 vendte han tilbage til Faaborg og giftede sig med en lokal pige, Mette Marie Storm. Ti år efter sin hjemkomst, købte han gården i Østergade. Poul Kinafarer tjente som mange andre danske købmænd, vældig godt under den prøjsiske syvårskrig (1756-63) både på handel, fragt og landbrug. Da han døde i 1775 blomstrede hans forretning stadig. Han beskrives som en beskeden mand, der ofte gik med træsko og et hvidt forklæde. Når posten kom til Faaborg, samledes byens købmænd efter sigende på hans kontor, hvor der blev udvekslet nyheder og røget tobak.