Poul Buås Vej


Buaas P. I. Jernstøberi og Maskinfabrik, vestbyen, Aalborg ca. 1950

Intro

Gaden er navngivet 21.9. 1931. Den er navngivet efter fabrikant Poul Iversen Buås (1858-1920).

Buås, der var nordmand, grundlagde i 1885 Buås mejerimaskinfabrikker i Brødregyde 3. Hans speciale var mejerianlæg. Virksomheden gik godt og voksede hurtigt frem til Nytorv 6. I 1897 ville han gerne købe byens gamle jernstøberi for at få bedre plads, men "De Smithske" afslog tilbuddet. I stedet for omdannede Buås sin virksomhed til et aktieselskab i 1898 og byggede et betydeligt fabrikskompleks på hjørnet af Annebergvej og Vestre Fjordvej. Aktiekapitalen var på 500.000 kr. Der blev foretaget betydelige udvidelser. Der byggedes store, moderne fabriksbygninger, som ikke alene var beregnet til metal- og jernstøberi, men også med en smedie til fabrikation af vægte. Hovedvirksomheden var dog stadig mejerianlæg. I 1905 arbejdede der over 200 mand på fabrikken. Nogle år efter begyndte fabrikken at give underskud, så aktieselskabet måtte likvideres i 1906. Buås fortsatte firmaet, nu som enkeltmandsindehaver. Krisen i 20erne gjorde, at A/S Frederiksberg Metalvarefabrik i København, dvs. B & W, overtog virksomheden for udelukkende specialfabrikation af mejerimaskiner. I 1934 overtog mejerimaskinefabrikken Paasch, Larsen og Petersen fabrikken, nedlagde den og solgte bygningerne til "De Smithske".

Aalborgs Historie Bind 4 NOKS Aalborg byrådsforhandlinger C-13-1931 Knudsen Å.B.H. bd.3