Posthuset - flygtningelejren


Postkort - Posthuset


Ruth's fortælling - Posthuset

Samuelsgården - Posthuset


Samuelsgården - Posthuset

Intro

Det første posthus i lejren blev etableret i februar 1945. Det var dog kun muligt at sende post inden for Danmarks grænser (f.eks. mellem lejrene) indtil december, hvor der atter blev åbnet for post til udlandet bortset fra Tyskland. Ved den lejlighed blev der oprettet et nyt posthus i lejren.

Det første posthus i lejren blev etableret i februar 1945. Det var dog kun muligt at sende post inden for Danmarks grænser (f.eks. mellem lejrene) indtil december, hvor der atter blev åbnet for post til udlandet bortset fra Tyskland. Ved den lejlighed blev der oprettet et nyt posthus i lejren. I april 1946 kunne flygtningene endelig sende post til Tyskland. Personalet blev i den anledning kraftigt udvidet lige som posthuset også blev det. Det var dog begrænset hvor mange breve, der kunne sendes, da papir var en ud af mange mangelvarer i Danmark lige som det var dyrt at sende post. Det blev derfor besluttet, at alle flygtninge over 14 år kun måtte sende ét brev pr. uge. Postkontoret arbejdede så vidt muligt efter tyske postbestemmelser, men der måtte også tages højde for den danske brevcensur og regler for, hvad brevene måtte indeholde. I dag bliver "Posthuset" brugt som fritids og ungdomsklub, og har dertil fået navnet Samuelsgården.

Hør Ruth Henkes beretning om det upålidelige postsystem. Hun oplevede sin mor meget vred, en dag da der kom brev fra hendes far. Ruth var knap fyldt ti år, da hun, hendes mor og lillesøster på fire år må flygte fra Königsberg.

''Publiceret''