Postbygningen


Fredet bygning: Døren til det gamle posthus i Vestergade 29, Ærøskøbing. Kilde: Ærøskøbing Lokalhistoriske Arkiv.


Fredet bygning: Postbygning i Vestergade 29, Ærøskøbing. Kilde: Kulturstyrelsens site Fredede & Bevaringsværdige Bygninger. Foto: Karl Johan Elmsgaard.

Intro

I Vestergade 29, Ærøskøbing, ligger den fredede tidligere postbygning fra 1749. Bygningen har karnapudbygning med tilbagetrukken hoveddør og flotte vinduesdetaljer.