Poskær Stenhus


Poskær Stenhus.

Intro

Poskær Stenhus er Danmarks største runddysse. Den imponerende dysse er bygget i yngre stenalder.

Danmarks største rundysse Poskær Stenhus ligger i den vestlige udkant af Mols Bjerge tæt ved vejen mellem landsbyerne Agri og Knebel. Egnen er rig på disse storstensgrave eller megalitgrave, som er bygget i yngre stenalder ca. 3300 f. Kr. Inden for ganske få km syd, vest og nord for Mols Bjerge findes der 24 andre fredede dysser. Desuden er der kendskab til yderligere 31 sløjfede megalitgrave inden for området.
Poskær Stenhus er en dysse med usædvanlige dimensioner. Dyssekammerets gulvflade er 5 m2 og loftshøjden er 170 cm. Alene den enorme dæksten vejer 11,5 tons. Den omgivende randstenskæde bestående af 23 mandshøje sten har en diameter på 15,5 m i diameter. Tilsammen har de anvendte sten en vægt på 150 tons. Dyssen er blevet restaureret flere gange, men er ikke egentligt arkæologisk undersøgt. En enkelt flintøkse blev fundet ved restaureringsarbejdet. Fascinerende er det, at dækstenen med sikkerhed er den ene halvdel af en stor sten. Den anden og endnu større halvdel findes som dæksten på Grovlegård-dyssen to km mod nord.