Porsekær mose


Porsekær Mose ©Horsens Museum


Af de 161 genstande, der er registreret, var der fortrinsvis tale om tilbehør til sværd f.eks. sværdskedebeslag, fæsteknapper o.l. Næsten halvdelen udgør beslag, der har siddet på den nedre ende af sværdskeden. ©Horsens Museum


I mosen er der også fundet andre fine genstande, f.eks. dette bronzefad. ©Horsens Museum

Intro

Porskær Mose ligger ned mod Gudenåen bare en km nordvest for dette sted.I forbindelse med tørvegravningen i anden halvdel af 1800-tallet, blev der i flere omgange opsamlet genstande fra et våbenoffer. Af de 161 genstande, der er registreret, var der fortrinsvis tale om tilbehør til sværd.

Fund i mosen
Af de 161 genstande, der er registreret, var der fortrinsvis tale om tilbehør til sværd f.eks. sværdskedebeslag, fæsteknapper o.l. Næsten halvdelen udgør dupsko, dvs. beslag, der har siddet på den nedre ende af sværdskeden.

Hvordan skal offerfundet i Porsekær forståes?
Der er en del usikkerhed om, hvordan offerfundet i Porskær Mose skal forstås. Noget tyder på, at ofringerne i Porskjær er sket lige omkring det tredje århundrede e.Kr. Påfaldende for Porskjær-fundet er dels, at en væsentlig del af det ofrede udstyr synes at kunne tilskrives den militære elite, og dels at der tilsyneladende er sket en vis sortering inden ofringerne. Der er eksempelvis trods den store repræsentation af sværd-tilbehør ikke fundet én eneste sværdklinge. Der er givetvis tale om, at et oprindeligt samlet bytte er sorteret og ofret på flere lokaliteter.

Våbenofringen i Illerup
I Illerup er man nu sikker på, at der er tale om fire forskellige ofringer. Af disse er den ældste den mest spektakulære. I tredje århundrede e. Kr. sejlede en flåde på 50 skibe og 1000 mand fra Norge for at angribe Jylland. Angriberne gik i land på Jyllands østkyst men blev mødt af et velorganiseret forsvar. Den indtrængende hær blev slået, deres udstyr blev samlet, ødelagt og våbnene smidt i mosen. Ofrene er enorme og fantastisk velbevarede, f.eks. er der 200 romerske sværd, som endnu ville kunne bruges i dag, hvis de ikke var bøjede.