Pokkenbølgaard

Intro

Pokkenbøl er en smuk gammel gård i vestslesvigsk stil. Stuehus, staldænger og lade er alle opført i 1833.

Pokkenbøl er en smuk gammel gård i vestslesvigsk stil. Stuehuset på Pokkenbøl er opført allerede i 1833 og restaureret i 1977. Ligeledes bygget i 1833 er avlsbygningerne bestående af kvæg- og svinestald samt lade. I 1974 og 1978 blev der bygget lader til løsdrift og i 1986 blev der bygget et maskinhus. [http://www.kulturarv.dk/vadehavet-kulturarvsatlas/kulturmiljoeer/vaerftsgaarde-i-hoejer-og-moegeltoender-kog/" target="_blank Kulturarvsstyrelsen - Værftsgårde i Højer og Møgeltønder Kog]