Plutteøen


Plutteøen 1950


Plutteøen 1973


Plutteøen 1981


Plutteøen 1999


Plutteøen 2001

Intro

Plutteøen er en halvø beliggende i bunden af Møllebugten. Her ligger halmvarmeværket.

Plutte er et lollandsk ord, der betyder mudder. Halvøen og området i bunden af Møllebugten er
skabt af materiale, der blev gravet op, da man i 1915-18 anlagde det lige løb, som erstattede
den gamle snoede sejlrende.Tidligere blev området benyttet til skibsbygning mm.

Halmvarmeværket
Halmvarmen indgår som et led i byens varmeforsyning. Desværre viste det sig, at den først valgte teknik med briketter ikke fungerede, så værket blev i en periode fyret med kul. Firmaet "Nordfab"
installerede en ny kedel, der virker efter et andet princip.