Plovfabrikken "Fraugde"


Luftfoto af Plovfabrikken Fraugde


Smedene ved den store presse


samlingshal


Anders Jakobsen m delegation


udsigt til fabrikken


1000 tons fritions presse betjenes af Gorm Larsen


udstillingen i Kongensgade 69


udsalget i Paghs Gaard Overgade, odense


Værksted og mandskab 1898 i Over Holluf smedje


Udstillingen i Kongensgade i Odense


Excenterpresse til udstansning af emner. Peter Mortensen th og Henry Hansen tv

Stifter af Fraugde Plovfabrik Anders Jakobsen og frue,


Plovfabrikken i Fraugde, yderst th. Anders jakobsen

Intro

Engang Danmarks største plovfabrik, startede i Over Holluf i 1877 flyttede senere til Fraugde, hvor den blev lukket i 1992.

Plovfabrikken Fraugde stiftet af fabrikant Anders Jakobsen født 11 April 1852, han bosatte sig 1. maj 1877, som ung nygift landsby smed i Over Holluf, hvor han havde købt den gamle smedie, der lå ved gadekæret midt i Over Holluf by. Med sin store interesse og økonomisk hjælp fra baronen på Hollufgård fremstillede han snart sin første plov. I 1886 køber A. Jakobsen hus og smedien i Fraugde by, hvor der er udvidelses-muligheder. 1894 anskaffes dampmaskine og slibemaskine. I 1899 opføres nu Plovfabrikken Fraugde, en helt moderne virksomhed med egen lysstation. I 1955 er Fraugde stadig Danmarks største plovfabrik, og i 1972 sker der en fusion med det Norske Kverneland, og i 1992 blev Fraugde afdelingen lukket.


I 1898 er der 10 medarbejdere
I 1986 er der 150 medarbejdere
I 1960 til slutning 1970 var der 350 medarbejdere på treholdskift
I 1991 er der 50 medarbejdere


I 1878 solgtes 7 stk. Fraugdeplove
1 1888 65 stk. Fraugdeplove
I 1898 587 stk. Fraugdeplove
I 1908 4000 stk. Fraugde -svingplove i Danmark,


Næsten fra start har fabrikken udstilling og salgslokale inde i Odense fra Paghs gård i Overgade, 1900 til 1915, derefter og mange år frem i Kongensgade 69.