Plougs Gård – Vestergade 10


Plougs Gaard, der sidst i 1700-tallet og først i 1800-tallet tilhørte købmandsfamilien Ploug, en af Faaborgs mest succesrige handelsfamilier.


Plougs Gaard, der sidst i 1700-tallet og først i 1800-tallet tilhørte købmandsfamilien Ploug, en af Faaborgs mest succesrige handelsfamilier.

Intro

Ejendommen op mod Vesterport, Vestergade 10, er en af de fornemmeste bygninger i Faaborg fra slutningen af 1700-tallet.

På det tidspunkt blev den ældre ejendom på stedet stærkt renoveret, så den fik sin nuværende facade, hvor det især er indgangspartiet, man lægger mærke til. Trappen har opgang fra to sider, hver med en lampestander, og et smedejernsgelænder med låge lige foran døren. Lågen gav formentlig mulighed for, at herskabet kunne træde tørskoet ned i hestevognen.

Omkring døren er en ramme af rødbrun sandsten, udsmykket foroven med en klassisk trekant, en såkaldt fronton, herunder en udekoreret frise, der udgør en bred døroverligger, og i siderne pilastre. Det vil sige flade dekorative piller, der foroven har bærende søjlekapitæler med en tidstypisk udsmykning bestående af et fremhævet rundt felt, tre lodrette rundede furer (en triglyf) og herunder tandsnit. Forneden er der en enkelt base.

Døren er centrum for et bygningsfremspring på tre fag, en såkaldt risalit, der foroven afsluttes af en karnap i samme bredde. Den symmetriske opbygning af facaden fortsætter yderligere et vinduesfag til hver side, hvorefter der mod øst er et mindre fremspring med port ind til gården og mod vest et markant bygningsfremspring helt hen til byporten. Enkelte sandstensvindueskarme er symmetrisk indføjet på hele facaden, der mellem første og anden etage deles af et sandstensbånd; over anden etage er en profileret gesims.

Murværk og vinduer er holdt i hvid, gelænder og lampestandere er sortmalede.

Facaden fra omkring 1790 sættes i forbindelse med den lokale murermester Hans Lang, der var bygmester for hovedbygningen til Vester Mølle, og som forstod sig på tidens nyklassicistiske stil. Købmand Jørgen Ploug opførte hovedbygningen på Vester Mølle, der har en dørramme af sandsten med stort set samme udsmykning som på Plougs Gård.

Vestergade 10 var i 1775 blevet overtaget af Jørgen Ploug, der nogle år efter iværksatte ombygningen. Ploug var en succesrig handelsmand og skibsreder. Han havde også ejendommen Vestergade nr. 8 og flere andre huse i byen. I 1797 overdrog han nr. 10 til sønnen Simon Hempel Ploug, der fortsatte handelshuset. Jørgen Ploug og hans hustru flyttede til Holkegade 1, der er kendt som Den gamle Gård. Simon Hempel Plougs søn, Jørgen Ploug, blev den tredje og sidste generation af familien, der ejede Vestergade 10.

I dag er ejendommen beboelse.