Planteskolen Brændkjærhøj


Brændkjærhøj taget omkring 1917


Aksel og Helen Olsen foran planteskolens ansatte og elever


Aksel og Helen Olsen med deres 5 døtre samt besøg fra udenlandske missionære.

Intro

Planteskolen Brændkærhøj blev grundlagt i 1917 af Aksel Olsen. Planteskolen lå på det nuværende Christian 4. vej 13 samt i området, hvor Geografisk Have ligger. Planteskolens produktion omfattede frugttræer, prydplanter, roser, stauder, rhododendron og stenplanter.

Planteskolen Brændkærhøj blev grundlagt i 1917 af Aksel Olsen. Planteskolen lå på det nuværende Christian 4. vej 13 samt i området, hvor Geografisk Have ligger. Planteskolens produktion omfattede frugttræer, prydplanter, roser, stauder, rhododendron og stenplanter. Planteskolen blev især kendt for at have plantet planterne efter geografisk forhold og der var udover planteskolen to geografiske haver på planteskolen. Planteskolen var indrettet med voksesteder for skygge- og solplanter, kalkplanter, surbundsplanter, klippeplanter og moseplanter. Planteskolen havde blandt andet menneskeskabte stenpartier udformet efter H.J. Klaaborgs metode. Planteskolen har skabt flere nye varieteter og typer af planter herunder regnbuelupiner. Kundegrundlaget for skolen kom både fra Koldingegnen samt det øvrige Danmark samt de skandinaviske lande, Tyskland, England, Holland, USA og Kina. Der blev beskæftiget 2 formænd, 3 medhjælpere, 8 elever og 6 arbejdsfolk hele året samt yderligere 3-6 mand i sæsonerne. Aksel Olsen har derudover skrevet om planter i flere fagblade i både Danmark, Skandinavien, England og Tyskland. Ved siden af produktionen i planteskolen, anlagde Aksel Olsen en Geografisk Have i et område af planteskolen kaldet Syvdalen, der fungerede som en form for udstillingshave for besøgende. Denne Geografisk Have blev udgangspunkt for den større Geografiske Have, der eksisterer i dag. Kolding Kommune købte jorden i 1963. Aksel Olsen hjalp med at anlægge haven og den kunne åbne i 1968 som en offentlig besøgshave.

Aksel Olsen (1887-1982) var Geografisk Haves grundlægger. Han var født 6. august 1887 og søn af Thomas Olsen, som ejede Kolding Planteskole. Aksel Olsen blev efter uddannelse i udlandet medhjælper hos faderen, indtil han i 1917 købte et stykke jord på 14 tdr. land af Tvedgård, ved nuværende Christian 4 Vej. Det udviklede han til en planteskole med speciale i stauder og nåletræer, som han overtog fra faderens planteskole. I 1917 blev han gift med Helene Hansen. Året efter byggede de hus i planteskolen, og huset fik havnet Brændkjærhøj. Navnet kom af, at hele marken tilhørte Brændkjærgård og blev kaldt Brændkjær Mark. Huset blev bygget på det højeste punkt, derfor Brændkjærhøj. Parret fik fem døtre: Signe, Marie, Anna Thora, Else og Inger. Anna Thora overtog gradvis driften af planteskolen i løbet af 1960erne. Aksel Olsens planteskole havde 5-6 elever boende, desuden arbejdsmænd og arbejdskoner. Aksel Olsen importerede buske og træer fra Østasien. Han begyndte at plante efter en geografisk ordning og i otte afdelinger. I planteskolens sydøstlige hjørne var der en dyb kløft, afdeling 7, deraf navnet Syvdalen. I 1963 blev størsteparten af planteskolen købt af kommunen som botanisk have. Villaen Brændkjærhøj med tilhørende have samt yderligere ca. 4 tdr. land langs Christian 4 Vej beholdt Aksel Olsen, så datteren Anna Thora kunne fortsætte planteskolen. Efter overtagelsen planlagde og gennemførte Aksel Olsen, som konsulent for kommunen, anlæggelsen af en ny geografisk have på størstedelen af det kommunalt ejede areal, der også omfattede den gamle og oprindelige geografiske have. I 1968 åbnede Geografisk Have som en officiel besøgshave.

''Publiceret''