Plantagerne i Velling

Intro

Plantager, hvoraf de første blev anlagt allerede i begyndelsen af 1800-tallet. Udgør et fint kulturmiljø i Ringkøbings nærområde.