Pjedsted kirkeIntro

Pjedsted kirke er en mindre middelalderkirke fra omkring år 1200. Pjedsted kirke adskiller sig fra de fleste danske landsbykirker ved det imponerende kombinerede våbenhus og tårn på skibets sydside fra omkring år 1500.

Størsteparten af de danske landsbykirker blev opført i den romanske kirkebyggeperiode ca. 1150-1250 - der findes sjældent en eksakt datering af landsbykirkerne. Pjedsted kirke er også opført i denne periode som en mindre kirke, der i den gotiske tid mod slutningen af 1400-tallet blev forlænget mod vest. Ved samme tid fik kirken tilbygget det utraditionelle kombinerede våbenhus og tårn på skibets sydside. Pjedsted kirke fremstår i dag helt enkel efter en restaurering i 2006-2007. Døbefonten er en særlig arkadefont, der kendes fra hele det sønderjyske område og op til Vejle. Altertavlen stammer fra den sidste tid inden Reformationen i 1536, mens prædikestolen er fra 1871. Pjedsted kirkes oprindelige prædikestol findes på Nationalmuseet. Grunden hertil er, at prædikestolen formentligt blev opført kort tid efter Reformationen - med årstallet 1536 indridset - hvilket gør den til en af de ældste prædikestole i Danmark. Prædikestole blev først almindelige og et fast inventar i danske kirker op mod år 1600. I kirkeskibets nordvæg ses tre glasmalerier, der fremstiller den sejrende Kristus i midten flankeret af Alfa og Omega. Glasmalerierne blev skænket til kirken i 1946, og er skabt af kunstneren Johan Thomas Skovgaard samme år.