Pinds Mølle

Intro

Pinds Mølle er en af de mange gamle møller, der ligger langs Gudenåen. Møllen kendes helt tilbage fra 1330, hvor den tilhørte Voer Kloster. I dag er møllen i privat eje.

Pinds Mølle er en gammel fæstemølle, der i 1330 var ejet af Voer Kloster, som også ejede Bredvad Mølle. Klostret fæstede møllen ud til mølleren, der til gengæld ydede arbejde og eventuelt en pengeydelse til klostret. Fra 1465 tilhørte møllen Øm Kloster. Da kongen ved reformationen i 1536 overtog klostrenes ejendom, kom møllen til at høre under kronen. Møllen var dog fortsat en fæstemølle helt indtil 1767, hvor den blev solgt til privat eje.'''''' ''Møllens funktion'' '' ''Pinds Mølle var en kornmølle, hvor bønderne kunne få malet deres korn til mel. Den havde også et lille stampeværk. Vandkraften fik møllen fra Møllebækken, der løber ud i Gudenåen gennem Veng Sø og Fuglsøerne. Bækken var blevet opstemmet til en kunstig møllesø. Møllen var i drift indtil 1914, hvor egnens lodsejere købte møllen. Møllesøen og engene blev tørlagt, så området kunne opdyrkes. Hermed var det slut med mange århundreders mølleri ved Pinds Mølle.''''''

Ved Pinds Mølle var der desuden også en ålekiste til ålefiskeri. Ålekisten var en kasse, hvor åens vand blev ledt igennem, og ålene blev fanget ved hjælp af en rist. For at fungere var det nødvendigt med en fald, hvorfor ålekisterne typisk blev etableret ved dæmninger og vandmøller, såsom Pinds Mølle.''''''