Pillemøllen og Rugmøllen


Rug og pillemølle


Thyssens Mølle

Intro

I 1787 blev der opført en mølle på Møllebanken, der ligger i trekanten af vejene Ved Møllebanken og Niels Engersvej lidt mod vest.

Samtidig med opførelsen af møllen, blev der givet bevilling til at indlægge pille- og grubbeværk,
dette blev dog ikke til noget, da der i mellemtiden var bygget en anden mølle i Nordby, som havde fået indlagt pille- og grubbeværk. Denne mølle var ejet af kroejer S. P. Brinch fra Sønderho, og fik navnet Pillemøllen, hvorimod den anden blev kaldt Rugmøllen.

Anders Johansen der forpagtede Pillemøllen i 1796 købte den og i året 1802 købte han også Rugmøllen.
Anders Johansen døde i 1854 og hans adoptivsøn Hans Peter Thyssen bliver ejer af møllerne.

I 1863 ejede han to møller og holdt auktion på den mindste af dem til nedrivning. Den store blev nedbrudt et stykke tid efter. Thyssen opførte derpå en mere moderne, hollandsk vejrmølle. Møllen der blev opført i 1863 nedbrændte 16. september 1886 af en ildkugle. Herefter opførtes en ny mølle der nedbrændte 18. marts 1917 og denne blev ikke genopført.

Kilde:www.Mitfanoe.dk


På Møllebanken er der i dag opført ældreboliger, som vender ud mod Niels Engersvej.