Pilgrimshuset Maribo, Klostergade 20, Maribo


Stiftelsen


Postkort visende gaden fra nr. 20 set mod Lilletorv. Der står stadig Ny Klostergade på kortet.

Klostergade set mod nord - mod Lilletorv


Den mindre pæne bagside af en ejendom med en flot facade.Intro

Som sidste ejendom i Klostergade og med Domkirken som nærmeste nabo ligger den gamle Stiftelse. Bygningen blev opført til beboelse, men blev i 1893 opbygget til hvilehjem for enligt stillede kvinder. I dag er bygningen indrettet som Pilgrims- og besøgscenter.

Ejendommen blev opført i 1852 af murermester J. C. Mertins.
Facaden mod gaden er udført i røde mursten, og der er mange fine detaljer,
medens gavlene og bagsiden er udført i knapt så prangende materialer.
Bag ejendommen mod søen er opført et udhus i synligt bindingsværk med tegltag.


Pilgrimsvandringer er under markant udvikling over alt i Europa og er nu også ved at vinde frem i Danmark, hvor der i løbet af de sidste 15 år er groet en stor folkelig interesse frem. Interessen udtrykker et stigende behov for eftertænksomhed og refleksion over eksistentielle, spirituelle og religiøse forhold, koblet med en sund længsel efter at bevæge sig i naturen og genopdage kulturelle værdier. Pilgrimshuset Maribo er beliggende på adressen Klostergade 16-20. Det indgår i et landsdækkende og interregionalt samarbejde med mange parter, og det vil indgå i et internationalt net af pilgrimsruter, som vil forbinde Lolland og Falster ned igennem Europa og videre til Skandinavien. Placeringen af et pilgrims- og besøgscenter i Maribo er ikke tilfældig. Maribo har i historisk perspektiv været et åndeligt og kulturelt samlingssted bl.a. som tidligere amtshovedstad og nuværende sæde for Domkirke og Lolland Kommunes administration. Derudover rummer byen et Birgittinerkloster og en klosterruin ved Maribo Sø.

Pilgrimshuset Maribo