Petersminde


Intro

Petersminde er et BSB boligselskab som blev indviet i 2001. Her lå Blinde Peters ejendom, hvor han boede til sin død i 1998. Han var en religiøs mand, og tog i kirke, cyklende på sin tandemcykel med en af børnene som cykelstyrer forrest, eller hestene blev spændt for vognen til kirken.

Bebyggelsen er opkaldt efter Peter Friis Hansen. Han drev det lille husmandssted på 10 tønder land som han overtog efter sin mor, da hun gik bort. Peter havde fra barndommen et dårligt syn, og det blev værre med alderen,og han mistede synet på begge øjne, og blev til sidst fuldstændig blind. Trods sit synshandicap blev han ved med at drive det lille landbrug, og mange af Lunderskovs børn hjalp ham med bedriften. Som belønning for deres indsats fik de lov til at låne Peters heste, så de kunne ride en tur. Det var nok mest pigerne der tog sig af de to heste. Det skete at en af hestene fik et føl. Det var en stor begivenhed,som børnenes forældre blev indviet i. Så skulle alle se det smukke lille føl, som græssede på marken tæt ved ejendommen. Der var også et par køer og grise, en flok høns var der også foruden nogle geder, en hund og en kat til at fange mus. Det var, som sagt et rigtig dejligt tumlested for mange af byens børn. De lærte noget om landbrug og lærte at omgås forskellige dyr.