Petersen & Sørensens tobaksfabrik


Tobaksindustriens tekniske gennembrud kom først i 1920'erne, da de første cigarillosmaskiner blev taget i brug. ©Horsens Museum

Intro

I slutningen af 1800-tallet var tobaksfabrikken Petersen & Sørensen, den førende i Horsens. I dag hedder bygningen Tobaksgården og bliver blandt andet brugt til bibliotek.

Tobaksfabrikken - 10 millioner cigarer, 75 tons røgtobak og 45 tons skråtobak
Virksomheden blev stiftet af to tobakssvende i 1865 i bygningen på hjørnet af Farvergade og Smedegade. De to stiftere gik dog allerede fem år senere hver til sit, men Petersen videreførte fabrikken i Horsens under det oprindelige navn. I 1915 var der ansat 270 medarbejdere på fabrikken, og den havde en årlig produktion på 10 millioner cigarer, 75 tons røgtobak og 45 tons skråtobak. Virksomhedens udvikling lå meget godt i tråd med resten af den danske tobaksindustri. Antallet af tobaksvirksomheder i Danmark kulminerede i 1921, hvor der var 1518, heraf var de 1200 dog små enmandsfirmaer.

Røgtobak
I fremstillingen af røgtobak, som den blev kaldt, indgår der flere processer. Tobaksplanten er étårig, og plantens blade blev høstet efter ca. et halvt år. De høstede blade skulle derefter tørres, og den færdige råtobak kunne herefter forarbejdes til de færdige tobaksprodukter. Denne fremstilling blev benævnt tobaksspinderi, fordi såvel pibe- som snus- og skråtobak blev spundet til en streng og solgt alen- eller rullevis, hvorefter forbrugeren selv findelte tobakken med en kniv eller en rasp. Tobaksindustriens tekniske gennembrud
Længe var spinderokken og primitive skæreapparater de eneste tekniske hjælpemidler på tobaksfabrikkerne, der som det sidste industrifag tog maskiner til hjælp. Tobaksindustriens tekniske gennembrud kom først i 1920'erne, da de første cigarillosmaskiner blev taget i brug.
Tobaksgården Størstedelen af nuværende bygningskompleks blev opført i 1938 efter de tidligere bygninger brændte året før. Tobaksfabrikationen blev stoppet i 1980'erne, hvor den blev flyttet til Assens. De gamle fabrikslokaler er i dag indrettet til bibliotek mv. og bærer navnet Tobaksgården. Går man gennem fabrikkens gårde fornemmer man tydeligt den specielle atmosfære, der her har været i en tid, hvor rygning var en vigtig og naturlig del af det sociale liv.