Petersborgvej


Vejgaard Alderdomshjem, facaden, Petersborgvej 67.

Intro

Petersborgvej i Vejgård er en gammel markvej fra gården Petersborg, der lå cirka på hjørnet af det, vi i dag kender som Petersborgvej og Riishøjvej og frem til havnen øst om Østre Havn. Vejen sløjfes nord for Rørdalsvej, også kaldet Gasværksvej, omkring 1910.

Da Østre Allé blev anlagt i 1916 fik Petersborgvej stort set sit nuværende forløb, hvor den ender ved Østre Allé. Rundkørslen i krydset ved Riisborgvej er anlagt i 1987. Den gamle markvej fik navnet i starten af 1900-tallet, opkaldet efter gården Petersborg. I 1918 købte det daværende sogneråd i Vejgaard kommune, gården Petersborg med tilhørende 45 tønder land. Prisen var 145.000 kr. Udbygningerne fra gården blev indrettet til husvildeboliger. Hovedbygningen fik en ombygning for 68.000 kr. og blev derefter til aldersrentelejligheder. Det store område med 45 tønder land, blev udstykket til 99 villagrunde. I årene 1918-1926 opførtes det store Petersborgkvarter.

Veje i Aalborg KB Aalborg Stiftstidende 2. november 2000 side 7