Peter Lieps Skydeeg


Ole Lejbach: Peter Lieps Skydeeg, 2011. Foto: Winther Grafik, Odense.

Intro

Egen er opkaldt efter Peter Liep (1837-1897) der var Dyrehavens første skytte.

I en alder af 25 blev Peter Liep Dyrehavens første skytte - en titel han besad genne 25 år. Ifølge overleveringen måtte Peter Liep næsten opgive ævred da han blev umådelig tyk. Han fik imidlertid den idé at indrette et skydehus i en gammel hul eg 350 meter lige nord for Eremitagen. der blev sat en dør i træet med skydeskår, så han kunne står der og skyde, uden at dyrene kunne se ham og hans enorme korpus.
Senere blev Peter Liep gæstgiver i Kildehuset, der er opkaldt efter ham.