Peter Hansen, Høstbillede


Peter Hansen, "Høstbillede". 1910 Faaborg Museum. Kat.nr. 375

Intro

Peter Hansen (1868-1928) ”Høstbillede”. 1910 Faaborg MuseumKat.nr. 67 ”Høstbillede” fra 1910 er et af Peter Hansens hovedværker. Det blev malet ude ved Knold, en halvø udenfor Faaborg på vej mod Horne. Maleren skildrer en varm sommerdag, hvor karle og piger høster og binder korn.

Peter Hansen (1868-1928): ”Høstbillede”. 1910Olie på lærred. 103 x 127 cm. Sign.: Monogram 1910. Gave fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc Kinney Møllers Fond 1983. Kat.nr. 375. Faaborg Museum

Lokaliteten - Knold ved Dyreborg.

Kunstneren
Peter Hansen blev som 7-årig sammen med sin bror Syrak Hansen sendt til København. De kunne bo hos en onkel og tante og fik der en bedre skoleuddannelse. Efter en afsluttet præliminæreksamen, hvilket svarer til en realeksamen, kom de på Teknisk skole og modtog undervisning i tegning af Holger Grønvold. Senere vendte de hjem til Faaborg og gik i lære som malersvende på faderens værksted.

Peter Hansen ville være kunstner, så i 1885 rejste han igen til København. Han var optaget på Akademiet, men valgte Kunstnernes Frie Studieskole. Her blev han én af Zahrtmanns elever sammen med tre andre fynboer Fritz Syberg, Johannes Larsen og Poul S. Christiansen. Skolen var oprettet først i 1880-erne i protest mod Det kgl. Kunstakademi og dets gammeldags undervisningsmetoder.

Elevtiden 1885-1889
Under vejledning tegnede og malede eleverne efter nøgenmodel. De lærte at se modellen i farver og at anvende komplementære farver i formgivningen. Zahrtmann sagde: ”Det er de varme og kolde farver, der giver formen” og det betød at kunstneren, i stedet for at illustrere en overflades form ved at angive lys og skygge ved farvens indhold af sort eller hvidt, brugte kolde blå og grønne farver op mod varme gule og røde farver.Samtidigt var Peter Hansen fascineret af de franske impressionisters billeder, som var malestudier i lys og farvereflekser. Og senere inspireredes han af sin ven den danske maler Th. Philipsen. Han arbejdede på samme måde med farve, lys og penselføring som det vigtigste udtryksmiddel i maleriet.

Da Peter Hansen afsluttede sin uddannelse i 1889, fortsatte han en årrække med at bo henholdsvis i Faaborg og København. Han tog en uddannelse som rigsdagsstenograf og supplerede derved den sparsomme indtægt kunstsalget gav ham.Under vinteropholdet i København bagved Enghave Plads fandt han motiver i det nære miljø på Vesterbro; hverdags situationer han fastholdt i skitser og arbejdede videre med i sit atelier. Ofte skildrede han øjeblikssituationer i bevægelse og det var vigtigt for maleren, at hans udsete modeller ikke blev opmærksomme på hans tilstedeværelse, men var optaget af deres og dermed opførte sig naturligt. Sommeren i Faaborg gav Peter Hansen tid til ture ud i naturen med sejlture på havet i båd og kajak. Men penslen lagde han ikke fra sig. Han skildrede i utallige billeder Faaborg by og det omkringliggende landskab - Svanninge Bakker, Horne-land og Dyreborg fiskerleje.

Høstbillede. 1910 - en billedfortælling – naturalisme med impressionistiske træk”Høstbillede” fra 1910 er et af Peter Hansens hovedværker. Det blev malet ude ved Knold, en halvø udenfor Faaborg på vej mod Horne. Maleren skildrer en varm sommerdag, hvor karle og piger høster og binder korn. Han beskriver landskabets karakter, den store, bløde bakke og landskabets dybde ved at placere horisonten højt. Vi ser til højre i billedet bag bakken kun en lille del af udsigten til fjorden med en smal stribe land, Lyø i baggrunden. Disponeringen giver god plads til billedfortællingen om, hvorledes der høstes: karlen høster, pigen samler og binder kornet sammen i neg. Den forreste karl med leen er central og breder sig over hele billedfladen; og bag ham bugter rækken af skiftevis karl og pige sig rytmisk op over bakken i en langstrakt s-form. Vi ledes derved ind i billedet og får samtidig en fornemmelse af bevægelse. Billedet er beskåret som et ”snapshot” - et fotografi, en brat beskæring af leen, som derfor synes på vej ud over rammens kant. Den forreste bindepige gør sig ekstra bemærket ved den lyserøde kyse malet i impressionistiske strøg, hvor det lette og folderige bomuldsstof reflekterer lyset i mange nuancer og skyggerne får dybde i violette farvetoner.

Litteratur

Honnens de Lichtenberg, Hanne m.fl., Kristian Zahrtmann. Kbh. 1999, S. 9-20Thestrup Truelsen, Susanne og Alice Christiansen, Faaborg Museum 1910-2006. 2006Zahle, Grete. Maleren Peter Hansen, Hans liv og arbejde. 1984